Вход | Регистрация

Условия за ползване

Моля, запознайте се с условията за използване преди да използвате нашия сайт. Моля, ако не сте съгласни напълно с някои от посочените клаузи не използвайте този сайт. Ползвайки този уеб сайт Вие автоматично декларирате съгласието си с тези условия. StickMe.eu си запазва правото за промяна на тези условия по всяко време.

Моля проверявайте периодично Условията за използване.

Цялото съдържание на този сайт, включително текстове, графики, снимки и софтуер са собственост на StickMe.eu и са защитени от закона за авторското право. Разпространението, копирането и продаването на материали свалени от този сайт без изричното съгласие на StickMe.eu е забранено.

 

Пазаруване

StickMe.eu си запазва правото за отказване на поръчки и услуги по своя собствена преценка, като ще известява всеки клиент за това.

 

Цени на продуктите и услугите предлагани от StickMe.eu 

Цените в този сайт са посочени в български лева и плащанията в рамките на Република България мога да бъдат извършвани само и единствено в тази валута. Плащания от други страни могат да бъдат извършвани и в други валути.

StickMe.eu има правото да променя цените си без предупреждение. Ако по време на поръчка се установи грешка в цената, StickMe.eu има правото да я откаже или да я промени, след като предварително ви извести за това. Всички цени посочени в сайта са с включен 20% ДДС.

 

Отказ на гаранции

Услугите се предлагат на основата "КАКТО Е, КАКТО Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ". StickMe.eu изрично отказва гаранции от всякакво естество, било то ясни или косвени, включително, но не само, косвени гаранции за продаваемост, годност за определена цел или ползване. Показаните изображения в сайта с монтирани стикери са само примерни визуализации и не представляват реално монтирани стикери.

StickMe.eu не дава гаранции, че услугите и продуктите отговарят на изискванията на Клиента. StickMe.eu също не дава каквито и да е гаранции що се отнася до резултатите, които могат да бъдат постигнати или що се отнася до точността и благонадеждността на всяка информация или продукт, получени чрез услугите.

Никакъв съвет или информация, било то устно или писмено, получени от Клиента от StickMe.eu или чрез услугите, не създават каквито и да било гаранции, които изрично не са дадени в настоящите условия.

StickMe.eu не дава никакви гаранции що се отнася до стоки или услуги, закупени или придобити чрез услугите или всякакви сделки, които са сключени чрез услугите. 

 

Ограничена отговорност

Клиентът е лично отговорен за съдържанието на своите съобщения, комуникации и действия през услугите.

Клиентът е съгласен, че абсолютно всяко използване на услугите е личен негов риск. StickMe.eu не гарантира, че услугите ще бъдат без грешки или непрекъснати. StickMe.eu не прави никакви твърдения и гаранции що се отнася до точността или надеждността на услугите и продуктите, освен ако не са изрично заявени в тези условия за ползване. Клиентът е съгласен също, че StickMe.eu няма да бъде смятан за виновен и да бъде държан отговорен за каквито и да са загуби или вреди върху Клиента или трети лица в резултат от използването на услугите.

Въпреки гореспоменатото, изключителните удовлетворения на Клиента за всички повреди, загуби и съдебни дела било то чрез договор, закононарушение включващо нехайство или обратно, няма да надвишават общата сума в лева, която Клиентът е платил поради ползването на услугата и всяка основателна адвокатска такса или съдебни разходи.

 

Пълно споразумение

Тези условия за ползване учредяват базисното споразумение между StickMe.eu и Клиента във връзка с тяхното прилежащо съдържание и ще бъдат прикрепяни към всеки договор за услуги.

StickMe.eu си запазва правото да променя условията за ползване по всяко време, като извършените промени ще бъдат оповестени на сайта.

StickMe.eu © 2021 All Rights Reserved.