Вход | Регистрация

Упътване за монтаж

Повърхността, върху която ще залепите апликацията трябва да бъде предварително почистена от прах и мазни петна. 

 

1. Развийте и пригладете апликацията с шпатулата, намираща се в комплекта. Ако по прозрачното фолио са се образували гънки или балончета с въздух на места – не се притеснявайте, неговата роля е само временна. Оставете апликацията да слегне за няколко минути в разгънато положение. 

2. Внимателно отделете белият, непрозрачен пласт от апликацията, така че тя да остане на прозрачното фолио. Функцията на този лист е да предпази апликацията от замърсяване. 

В процеса на отлепване на апликацията може да се случи тя да се отлепи от прозрачното фолио, а не от белият лист. В такъв случай просто върнете, притиснете и отлепете отново, докато апликацията не остане залепена на прозрачното фолио.

3. След като апликацията е останала на прозрачното фолио, внимавайте да не допрете неговата лепяща страна до замърсени повърхности и всякакви други повърхности, защото може да се наруши лепливостта и устойчивостта и.

4. Поставете апликацията на желаното от Вас място в положението, в което искате тя  да бъде залепена. Залепяйте постепенно и внимателно прозрачното фолио към повърхността с постъпателно движение от единият към другият край, като внимавате да не останат балончета с въздух под апликацията. След това пригладете прозрачното фолио с помощта на наличната в комплекта шпатула по контурите на самата апликация, като упражнявате лек до среден натиск.

5. Започнете отделянето на прозрачното фолио от повърхността върху, която е залепено. Внимавайте апликацията да не остава върху прозрачното фолио. Ако това все пак се случи – върнете, пригладете и отлепете отново.  За по-голямо улеснение, Ви съветваме да започнете отлепянето от облите към по-острите ъгли на мотива на апликацията.

6. След като сте премахнали прозрачното фолио, пригладете апликацията  с помощта на мек парцал директно върху плоскостта, на която е залепена.

StickMe.eu © 2021 All Rights Reserved.